↑ Powrót do Dla Autorów

Przygotowanie manuskryptu

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie tekstów autorskich z zakresu socjologii i innych nauk społecznych oraz humanistycznych. W szczególności będziemy preferowali prace o znacznym stopniu oryginalności, z pogranicza różnych dyscyplin naukowych. Teksty powinny być napisane w języku polskim lub angielskim.

Manuskrypt powinien być przygotowany zgodnie z następującymi wytycznymi:

 1. preferowane formaty rozszerzenia to: .doc, .docx, .mellel, .odt, .pages, .rtf;
 2. czcionka tekstu głównego: 12 pkt;
 3. interlinia tekstu: 1,5 pkt ;
 4. elementy graficzne (np . zdjęcia, rysunki itp .) powinny być przygotowane w jak najlepszej jakości i zapisane w jednym z następujących formatów: .jpg, .png, .tiff;
 5. prosimy o niestosowanie makr programu MS Word;
 6. tabele należy przygotować w formie edytowalnej w preferowanym procesorze tekstu, prosimy o nie zamieszczanie tabel w postaci pliku graficznego;
 7. abstrakt w j. polskim i angielskim (150-250 słów);
  1. W abstrakcie należy przedstawiać cel artykułu, główne problemy i hipotezy badawcze oraz zastosowaną procedurę wyjaśniającą,
  2. Należy go formułować w trzeciej osobie liczby pojedynczej w sposób zwięzły i klarowny. Jego celem jest bowiem zachęcenie czytelnika do przeczytania całego tekstu.
 8. słowa kluczowe w j. polskim i angielskim;
  1. Należy wskazać 3-5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, z unikaniem kategorii nazbyt ogólnych. Dopuszczamy stosowanie kategorii stworzonych przez samego autora,
  2. Słowa kluczowe mają m.in. ułatwić wyszukiwanie tekstu w elektronicznych bazach czasopism.
 9. odsyłacze, bibliografię, przypisy dolne, cytowania, itp., należy przygotować w stylu APA, według poniższego przewodnika:

Redagowanie tekstów w stylu APA

 

Można skorzystać z dwóch sposobów przesłania artykułu do publikacji w „Kontekstach Społecznych”:

I. za pomocą formularza zgłoszenia online. Formularz należy wypełnić i załączyć w jego drugiej sekcji pliki artykułu oraz opcjonalnie inne załączniki.

II. przesłać artykuł na adres kontekstyspoleczne@poczta.umcs.lublin.pl wraz wypełnionym formularzem zgłoszenia w formacie pdf (zawierającym dane o autorze oraz oświadczenie o oryginalności artykułu i prawach autorskich).